Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Ein bisschen Frieden


Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν στα κενά!

Sonne, Lied, Wolken, Feuer, Blume, Μädchen,Puppe, 
Freude, Menschen, 

Wie eine (1)....... am Winterbeginn
So wie ein (2)....... im eisigen Wind
Wie eine (3)..........., die keiner mehr mag
Fühl ich mich am manchem Tag
Dann seh ich die (4)........, die über uns sind
Und höre die Schreie der Vögel im Wind
Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein (5)........
Und hoffe, dass nichts geschieht

[Refrain]
Ein bisschen Frieden, ein bisschen (6)..........
Für diese Erde, auf der wir wohnen
Ein bisschen Frieden, ein bisschen (7).........
Ein bisschen Wärme, das wünsch' ich mir
Ein bisschen Frieden, ein bißchen Träumen
Und dass die (8).......... nicht so oft weinen
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe
Dass ich die Hoffnung nie mehr verlier

Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel
Ich bin nur ein (9)............., das sagt, was es fühlt
Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind
Der spürt, dass der Sturm beginnt

[Refrain]

Sing mit mir ein kleines Lied
Dass die Welt im Frieden lebt


Wortschatz

die Blume = λουλούδι 
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch-deutsch/%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CD%BE
im Winterbeginn = αρχή του χειμώνα
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=Winterbeginn&l=deel&in=&lf=de
im eisigen Wind = στον παγερό αέρα 
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=eisigen&l=deel&in=&lf=de
die Puppe = κούκλα
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=Puppe&l=deel&in=&lf=de
Wie eine Puppe, die keiner mehr mag = σαν μια κούκλα που κανένας δε θέλει πια
die Wolke = σύννεφο
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=Wolke&l=deel&in=&lf=de
der Schrei =
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=Schrei&l=deel&in=&lf=de
Ich singe als Antwort im Dunkel mein Lied = Τραγουδάω σαν απάντηση στο σκοτάδι το τραγούδι μου
hoffen = ελπίζω
geschehen = συμβαίνει 
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=geschehen&l=deel&in=&lf=de
Und hoffe, dass nichts geschieht = Και ελπίζω ότι δε θα συμβεί τίποτε 
der Frieden = η ειρήνη
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=Frieden&l=deel&in=&lf=de
die Sonne = ο ήλιος 
die Freude = η χαρά
die Wärme = η ζεστασία
wünschen = επιθυμώ
das Träumen = το να ονειρεύεσαι 
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=Tr%C3%A4umen&l=deel&in=&lf=de
die Menschen = οι ανθρωποι
weinen = κλαίω
die Hoffnung = η ελπίδα
verlieren = χάνω
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=verlieren+&l=deel&in=&lf=de
fühlen = νιώθω
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=f%C3%BChlen&l=deel&in=&lf=de
allein = μόνος
hilflos = αβοήθητος
spüren = αισθάνομαι
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=sp%C3%BCren&l=deel&in=&lf=de
leben = ζω


Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Was machst du im Sommer?


Was kannst du im Sommer machen?


Δες τι κάνουν κάποιοι άλλοι:
Και τώρα:  Was hast du im Sommer gemacht? (Τι έκανες το καλοκαίρι;)

eine Reise unternehmen = κάνω ένα ταξιδι
z.B Ich habe im Juli eine Reise mit meiner Familie unternommen.
ans Meer fahren= πηγαίνω στη θάλασσα (με μεταφορικό μέσο)