Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Die Ferien von Andreas

Να συμπλήρωσετε το κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις: