Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Τακτικά αριθμητικά- Ordinalzahlen

Σχηματισμός των τακτικών αριθμητικών
Από τo 1. -19. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –teΕξαίρεση: der, die, das erste, der, die das dritte.
Από το 20., -…. προστίθεται στον αριθμό η κατάληξη –ste.


Zahl(=αριθμός) + -te1. -19.Zahl +steab (=από) 20.
der, die, daserste1.zwanzigste …20.
zweite …2.einundzwanzigste ...21.
dritte …3.zweiunzwanzigste …22.
vierte ….4.
fünfte ….5.hundertste …100.
sechste …6.hunderterste …101.
hundertzweite …102.
zehnte …10.hundertdreißigste …130.
11.
neunzehnte …19.tausendste …1000.

Ακούστε τα!
Τα τακτικά αριθμητικά είναι επιθετικοί προσδιορισμοί και παίρνουν τις καταλήξεις επιθέτου, ανάλογα με την κλίση του επιθέτου Για να διακρίνουμε ένα τακτικό αριθμητικό από ένα απόλυτο αριθμητικό, βάζουμε μετά το ψηφίο μια τελεία : 1. 2. 3.
Λέμε:
der, die, das letzte… (όπου τελίτσες κάποιο ουσιαστικό) ( letzte=τελευταίο, vorletzte=προτελευταίο)
der, die, das vorletzte …
Γράφουμε:
der erste Schüler, der zweite Schüler, dritte…, … zwölfte Schüler,
der 13. Schüler, der 14. …, der 20. Schüler

Από το 1. -12. το τακτικό αριθμητικό γράφεται με γράμματα. Από το 13. και μετά γράφεται ως ψηφίο, ως αριθμός. Η ημερομηνία γράφεται με ψηφία
3.11.2012 (der dritte Elfte zweitausendzwölf) (μόνο η ημέρα και ο μήνας λέγονται με τακτικό αριθμητικό, το έτος με απόλυτο)
Η πρόθεση που χρησιμοποιούμε με τις ημερομηνίες είναι συνήθως το am:
Am 23.12. 2012 (am dreiundzwanzigsten Zwölften zweitausendzwölf)

Άλλα παραδείγματα:
Heute ist der 7. 11. 2012. - Heute ist der siebte Elfte zweitausendzwölf.
heute= σήμερα
Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 7.12. Geburtstag. (Ich habe am siebten Zwölften Geburtstag)
Με το am οι καταλήξεις είναι:
am -ten έως το 19 και am -sten από το 20 και μετά


Ein Lied zum Lernen der Wochentage und der Ordinalzahlen (1. – 7.).

Ένα τραγούδι για να μάθεις τις ημέρες της εβδομάδας και τα τακτικά αριθμητικά (1 – 7).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_8hwdOExDc#!
Das Lied der sieben Wochentage

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,Freitag , Samstag, Sonntag.

Das sind die sieben Wochentage, hörst du, was ich sage?

Das sind die sieben Wochentage, hast du sonst noch 'ne Frage.

Montag ist der (1.) erste, Dienstag ist der (2.) zweite, Mittwoch ist der (3.) dritte,und Donnerstag der (4.) vierte Wochentag. Freitag ist der (5.) fünfte, Samstag ist der (6.) sechste, Sonntag ist der (7.) siebte und dann geht's von vorne los.

Text und Musik: Detlef Cordes

Άσκηση:
Να γραψετε τους τακτικούς αριθμούς με γράμματα:

 der  1. =  ......................  
 den  1.= ..........................
 der  3. = ..........................
 den  3.= .............................
 der 11.= ............................
 den 14.= ...........................
 am 7.  = ............................. 
 am 23.=  .............................
 der 31.= .............................

Απαντήσεις:
der  1. =  ......................  der erste
 den  1.= ..........................den ersten
 der  3. = ..........................der dritte
 den  3.= .............................der dritten
 der 11.= ............................der elfte
 den 14.= ...........................den vierzehnten
 am 7.  = ............................. am siebten
 am 23.=  .............................am dreiundzwanzigsten
 der 31.= ............................. der einunddreißigste