Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Die Familie-Η οικογένεια

Για επανάληψη του λεξιλογίου που αφορά την οικογένεια πατήστε
 εδώ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ